Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre  e - shop  spoločnosti

FORTE spol. s r.o.


1. Nákup tovaru prostredníctvom e-obchodu FORTE spol. s r.o. môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

2. Zákazník si môže v e-obchode
FORTE spol. s r.o. objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka.

3. Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Kúpiť a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po naplnení košíka má zákazník na výber spôsob platby, dopravy, prípadne miesto osobného prevzatia.

4. Zákazník ak nie je registrovaný v e-obchode
FORTE spol. s r.o. je po stlačení tlačítka Objednať neregistrovaný povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém e-obchodu FORTE spol. s r.o. vyžaduje. Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu systému e-obchodu a spoločnosť FORTE spol. s r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pri každom ďalšom nákupe stačí zadať iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné znova vypĺňať osobné údaje.

5. Po stlačení tlačidla Spracovať objednávku v nákupnom košíku bude Vaša objednávka zaregistrovaná v systéme e-obchod
FORTE spol. s r.o. a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou FORTE spol. s r.o. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

6. Po úspešnom objednaní tovaru  sa s Vami prostredníctvom mailu alebo telefonicky spojí náš pracovník a bude Vás informovať o dostupnosti tovaru a termíne dodania, prípadne možnosti osobného prevzatia. Ak ste zvolili dopravu prostredníctvom kuriéra, príde Vám e-mailom predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Tovar Vám bude zaslaný ihneď po zaregistrovaní vašej úhrady na našom účte.

7.Spôsob dodania a poplatky pre našich pravidelných odberateľov je možné dohodnúť u našich obchodných zástupcov spoločnosti
FORTE spol. s r.o.

Preprava kuriérskou službou i vlastnými vozidlami  spoločnosti FORTE spol. s r.o. po celej SR. Tovar doručíme na Vami uvedenú adresu. V prípade dodávky tovaru prostredníctvom kuriérskej dobierky vám tovar bude odovzdaný až po zaplatení faktúry v hotovosti kurierovi.

Cena poplatkov bez DPH za prepravné, balné a dobierky platné od 01.11.2017:

DPD - kuriér
poplatky:
: 4,50€ bez DPH

možnosti platby:
• Zálohová faktúra
• Dobierka od 0.00 do 170.00: 1.00 EUR
• Dobierka od 170.00 do 340.00: 1.10 EUR
• Dobierka od 340.00 do 680.00: 1.30 EUR
• Dobierka od 680.00 do 1660.00: 3.00 EUR
• Dobierka od 1660.00 do 3320.00: 18.25 EUR

 
8. Ak zákazník neuhradí  zálohovú faktúru do doby splatnosti, systém e-obchod FORTE spol. s r.o. ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou FORTE spol. s r.o.

9. Spoločnosť
FORTE spol. s r.o. garantuje cenu z objednávky (zálohovej faktúry) v prípade, že bude uhradená v lehote splatnosti a v prípade korektnej funkčnosti systému e-obchod FORTE spol. s r.o.. Vo všetkých ostatných prípadoch si spoločnosť FORTE spol. s r.o. vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.


10. Spoločnosť
FORTE spol. s r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 14 dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi bude ponúknutá iná dodacia lehota alebo možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

11.Ak bol tovar objednaný v momente keď ho spoločnosť
FORTE spol. s r.o.  nemá skladom, bude zákazníkovi zaslaná informácia o dostupnosti tovaru na jeho e-mail. Po naskladnení dostane od nás (e-mailom, prípadne telefonicky) informáciu, že sa tovar naskladnil a tovar bude doručený do 48 hodín


11. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Tovar musí byť zabalený a spoje balenia musia byť oblepené originálnou páskou s logom
FORTE spol. s r.o., ktorá nesmie byť porušená. Máte nárok tovar neprebrať aj vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou.

12. Reklamácia tovaru: Ak  zistíte  že tovar je nefunkčný, neúplný, alebo inak vadný môžete tovar doniesť osobne, alebo zaslať do nášho servisného strediska spoločnosti
FORTE spol. s r.o. kde sa posúdi reklamácia a ak reklamácia bude uznaná, bude vám tovar vymenený  za nový a bezplatne zaslaný späť. Ešte pred poslaním tovaru konzultujte závadu s našim servisným strediskom na čísle 037 / 787 2002 alebo e-mailom  reklamacia@forte.sk V prípade neoprávnenej reklamácie vám bude naúčtované prepravné a servisný zásah technika podľa platného cenníka servisných prác!  

13. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená v záručnom liste dodaným s výrobkom. Spoločnosť
FORTE spol. s r.o.  si vyhradzuje právo predlžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Doba vybavenia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

14. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…),poškodeným záručnej plomby, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

15. Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecnom reklamačnom poriadku spoločnosti
FORTE spol. s r.o.