Kontakt

Mapa sídla:
FORTE spol. s r.o.
Kvetná 9
94901 Nitra-Chrenová

FORTE spol. s r.o.
Horná Malanta 19
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 31423434
DIČ: 2020410183
IČ pre DPH: SK2020410183

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka č. 25/N

Odbyt:
Igor Szombath : 0903 228 659
szombath.igor@forte.sk

Jozef Szombath: 0910 228 293
szombath.jozef@forte.sk