Kontakt

Kontakt

FORTE spol. s r.o.
Horná Malanta 19
951 01  Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 31423434
DIČ: 2020410183
IČ pre DPH: SK2020410183

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka č. 25/N


Odbyt: 
Igor Szombath :  0903 228 659 
szombath.igor@forte.sk

Jozef Szombath:  0910 228 293
szombath.jozef@forte.sk

Karol Mócik:  0903 228 293
mocik@forte.sk  


mapa sídla FORTE spol. s r.o.